tekortz buurt openruimte

TEKORTZ_GEBRUIKSGROEN_PLEIN_BUURT Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzzone van buurt-gebruiksgroen en -pleinen (>0,5ha) op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Met buurt-gebruiksgroen en -pleinen bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 0,5 ha (of 5.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Vinkenparkje, Harmoniepark- publiek toegankelijke verharde ruimten groter dan 0,5 ha (of 5.000m²): pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden), bijvoorbeeld Dageraadplaats, Grote Markt, TheaterpleinDeze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/cbacc2ecd3f5406a9071ee50153e9e61_317
Last Updated February 1, 2019, 21:44 (CET)
Created February 1, 2019, 21:44 (CET)
dcat_issued 2018-11-23T07:38:35.000Z
dcat_modified 2018-12-03T22:46:44.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/cbacc2ecd3f5406a9071ee50153e9e61_317
language