tekortz buurt openruimte

TEKORTZ_BUURT_OPENRUIMTE Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van buurt openruimte op buurtniveau (400m en 5 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone._open ruimte die is ingericht voor gebruik _publiek toegankelijk gebruiksgroen_publiek toegankelijke verharde ruimten: pleinen, groene pleinen, sportterreinen (NIET: wegen, voetpaden en fietspaden)_zonder agrarisch en natuurlijk groen en water, dat recreatief medegebruik kent_geen oppervlaktebeperking, in bereikanalyse wel onderscheid tussen woon- en buurtbereik._parken en pleinen > 0,5 ha_andere ruimtes > 1 haDe voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2014-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/7f3ada94e8e84031898cc11dc09b59e9_317
Last Updated February 1, 2019, 20:20 (CET)
Created February 1, 2019, 20:20 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:50:53.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:43:52.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/7f3ada94e8e84031898cc11dc09b59e9_317
language