Tampereen äänestysalueet

Tampereen äänestysalueet esittää ajantasaisen äänestysaluejaon. Äänestysaluejaon päättää kunnan keskusvaalilautakunta. Äänestysaluejaon ominaisuustietoja ovat äänestyspaikan tunnus ja nimi. Nimi kertoo kyseisen alueen äänestyspaikan, tunnus on Tampereella käytetty alueen yksilöivä id. Taustajärjestelmän rajoitteiden vuoksi nimi sisältää myös äänestysalueen tunnuksen.

Aineistoa ylläpidetään Oracle-ympäristössä ja siinä tapahtuu muutoksia harvoin. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK24.

Europarlamenttivaalien 2014 äänestysaluejakokartta sisältää äänestyspaikkojen tarkemmat osoitteet.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Joonas Dukpa
Maintainer Joonas Dukpa
Last Updated January 4, 2019, 18:07 (CET)
Created January 4, 2019, 18:07 (CET)