T07Bm_FormatievanBoom_IH_Basis_20040116

In opdracht van de toenmalige afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie, nu Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, werden isohypsenkaarten gemaakt van het Tertiair in Vlaanderen. Aan de hand van de beschikbare geologische gegevens (ontsluitingen, boringen, seismische profielen, boorgatmetingen enz. ...) werd voor elk van de Tertiaire formaties in Vlaanderen en Brussel het verloop van de basis van deze formatie opgesteld in de vorm van isohypsenkaarten. Het rapport omvat de voorkomensgebieden van de Tertiaire formaties, de breuken en de isohypsen van de basis van de Tertiaire formaties.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Last Updated February 1, 2019, 22:07 (CET)
Created February 1, 2019, 22:07 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.863
bbox-north-lat 51.505
bbox-south-lat 50.852
bbox-west-long 3.982
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2004-01-16"}, {"type": "publication", "value": "2009-01-01"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=d5a7f5f4-19b3-4d15-88f2-333bbc2b287b&fname=T07IH_s.png
graphic-preview-type png
guid d5a7f5f4-19b3-4d15-88f2-333bbc2b287b
issued 2009-01-01
language dut
license ["Zie 'Overige beperkingen'"]
metadata-date 2018-02-21T16:13:49
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=d5a7f5f4-19b3-4d15-88f2-333bbc2b287b
progress completed
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[3.982, 50.852], [5.863, 50.852], [5.863, 51.505], [3.982, 51.505], [3.982, 50.852]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system Belge_Lambert_1972 (31370)
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2004-01-18
temporal-extent-end 2004-01-18
total_custodian 1
total_distributor 1