Järvirajapinta

Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus. Fysiografiatietoja ovat esim. vesiala, rantaviivan pituus ja suurin syvyys. Säännöstelyistä kerrotaan mm. säännöstelyn tarkoitus ja säännöstelyluvan tietoja. Tarkempi metatietokuvaus metatietopalvelusta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Päivi Korhonen
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:10 (CET)
Created January 4, 2019, 18:10 (CET)