sporthal

SPORT_OVERZICHT BZ/SSO Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van de sportinfrastructuur binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van de sportinfrastructuur weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. De sportinfrastructuur is ingedeeld volgens volgend type: openluchtsport, binnensport en buurtport Aanmaak:De inventaris werd opgemaakt door de stedelijke sportdienst. Het bevat alle door de stad beheerde sportinfrastructuur, infrastructuur in concessie gegeven en privé infrastructuur. Vanwege de sterk veranderde context kan deze laatste minder volledig zijn. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. SportOpp is de netto oppervlakte van de sportzalen of zwembaden. Capa_Zit is de maximale zitcapaciteit en Capa_Staan is de maximale staancapaciteit van de voorziening. Momenteel zijn deze waarden nog niet gekend. Gemeten opp is de netto sportoppervlakte.  Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2008-01-01T00:00:00  Beheer: GIS-beheer - Kris Wilms  Contact: gis@stad.antwerpen.be - kris.wilms@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/dc89ca3921284b4da673b5049dc96d88_643
Last Updated February 1, 2019, 20:12 (CET)
Created February 1, 2019, 20:12 (CET)
dcat_issued 2018-06-27T23:58:48.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:54:21.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/dc89ca3921284b4da673b5049dc96d88_643
language