speelterrein detail

SPEELTERREIN_DETAIL Studiedienst / GIS Samenvatting:Localisatie en documentatie van alle speelterreinen van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie en bijkomende informatie van de speelterreinen weer. Ze kan onder meer gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Aanmaak:Speelterreinen worden gedefinieerd als:"(speel)terreinen op het openbaar domein waar speeltoestellen voorzien zijn". Grondopp en Gemetenopp zijn dezelfde: de grondoppervlakte van het ingetekende speelterrein.  Creatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2012-07-01T00:00:00  Revisiedatum: 2018-02-05T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: wim.seghers@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4d553282c3a0496ea9389eee7c1b1e93_229
Last Updated February 1, 2019, 20:13 (CET)
Created February 1, 2019, 20:13 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:24:35.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:35:37.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4d553282c3a0496ea9389eee7c1b1e93_229
language