sorteerstraat ondergronds

SORTEERSTRAAT_ONDERGRONDS Stad Antwerpen Samenvatting:De bestaande en geplande sorteerstraten (de uitgevoerde, in aanleg en in onderzoek) op het openbaar domein. Een sorteerstraat is een reeks ondergrondse afvalcontainers waarin het afval per fractie kan gedeponeerd worden; enkel de zuilen ervan kunnen bovengronds waargenomen worden. Doel:Ondersteunend element naar dienstverlening en beleid van de stad Antwerpen Aanmaak:intekening, op basis van een Excelsheet  Creatiedatum: 2011-12-07T00:00:00  Update frequentie: wekelijks  Beheer: Pieter Teugels  Contact: SB_GIS@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1c0d2eb9c4584bb2943b3825aa4fc68c_49
Last Updated February 1, 2019, 20:19 (CET)
Created February 1, 2019, 20:19 (CET)
dcat_issued 2018-11-22T23:44:18.000Z
dcat_modified 2018-12-03T22:22:50.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1c0d2eb9c4584bb2943b3825aa4fc68c_49
language