Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan alle 2-metrinen rumpu. Mikäli silta ylittää tien, huomioidaan se ko. tien kannalta ainoastaan tietolajilla alikulkupaikka (262). Maantien suuntaisen kevyen liikenteen väylän sillat rekisteröidään ko. väylälle.

Sillan tieosoite määrätään kullakin ajoradalla inventointisuunnassa ensimmäisen ja tien leveyssuunnassa uloimmaisen ukkopilarin kohdalta. Mikäli ukkopilaria ei ole, kuvitellaan sellainen kannen alkuun (liikuntasauma tms.). Risteyssilloilla osoite määräytyy risteävien teiden keskilinjojen mukaan. Sillan ollessa ELYjen rajalla, silta merkitään vain sillasta vastaavan ELYn rekisteriin.

Sillan perustiedot päivittyvät tietolajille siltarekisteristä automaattisesti sen jälkeen kun silta on ensimmäisen kerran lisätty tierekisteriin ja kytketty siltarekisteriin.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Liikennevirasto
Maintainer Liikennevirasto
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email paikkatieto@liikennevirasto.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-02-02"}]
frequency-of-update
guid bf8f3981-023c-4ef1-97bb-0b03d06bae54
licence ["Creative Commons 4.0 BY"]
metadata-date 2017-07-27T15:15:11
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_created 2017-02-02
responsible-party [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system - (urn:x-ogc:def:EPSG:3067)
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2017-02-03T00:00:00
temporal-extent-end 2017-02-03T00:00:00