SFS-ISO 639-2, Kielten nimien tunnukset

Tässä standardin ISO 639 osassa esitetään kaksi kolmikirjaimista kielikoodia kielten nimien esittämistä varten. Niistä toinen on tarkoitettu käytettäväksi terminologisissa ja toinen bibliografisissa sovelluksissa. (31.08.2011)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Julkisen hallinnon standardisalkku
Maintainer Julkisen hallinnon standardisalkku
Last Updated January 4, 2019, 18:09 (CET)
Created January 4, 2019, 18:09 (CET)