SFS-EN 13710:en European Ordering Rules. Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts

Standardi määrittelee tietotekniikkatoteutuksia varten nk. universaalimerkistön (ISO/IEC 10646 / Unicode) lajittelujärjestyksen. Standardia sovelletaan silloin, kun tekstin merkitys ei vaikuta järjestykseen (kuten esim. bibliografisessa lajittelussa). (19.09.2012)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Julkisen hallinnon standardisalkku
Maintainer Julkisen hallinnon standardisalkku
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)