Seizoensoverlast van troposferisch ozon voor vegetatie (AOT40ppb-vegetatie)

Natuurlijke ecosystemen, akkergewassen en seminatuurlijke vegetatie kunnen ook schade ondervinden door blootstelling aan troposferisch ozon. Dit kan zich uiten in bladverkleuring, bladverlies, vertraagde groei of zelfs afsterven. Bij gewassen leidt dit tot opbrengstvermindering. Ecologisch gezien beïnvloedt ozon de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:26 (CET)
Created February 1, 2019, 22:26 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid seizoensoverlast-van-troposferisch-ozon-voor-vegetatie-aot40ppb-vegetatie1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/luchtkwaliteit/ozon-fotochemische-luchtverontreiniging/seizoensoverlast-troposferisch-ozon-voor-vegetatie/seizoensoverlast-van-ozon-voor-vegetatie-aot40ppb/@@download/excel#171
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092