Schadegevallen en meldingen

De GIS-laag Schadegevallen en meldingen toont de ligging van de schadegevallen en meldingen bodemverontreiniging waarvoor bij OVAM informatie gekend is.

Het gebied van een schadedossier omvat alle gronden die opgenomen zijn in één of meerdere opdrachten gekoppeld aan het schadedossier.

Per dossier wordt het volgende weergegeven:

  • het dossiernummer zoals gekend binnen OVAM

  • het hoogst opdrachttype binnen het dossier (vaststelling schadegeval, melding schadegeval, melding bodemverontreiniging, evaluatierapport schadegeval)

  • de meest recente rapportdatum per opdrachttype.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
Last Updated February 1, 2019, 22:30 (CET)
Created February 1, 2019, 22:30 (CET)
access_constraints ["other constraints"]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.4957
bbox-south-lat 50.6741
bbox-west-long 2.55651
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email bodem@ovam.be
contact_name Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
contact_uri http://www.ovam.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2018-07-02"}]
frequency-of-update weekly
gemet-theme Bodem
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid 8dff1d52-cc17-4c0b-b64d-5c7bf4f0dfa7
issued 2018-07-02
language dut
license ["uselimitation"]
metadata-date 2018-10-04T10:09:31
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=8dff1d52-cc17-4c0b-b64d-5c7bf4f0dfa7
progress onGoing
publisher_email bodem@ovam.be
publisher_name Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
publisher_uri http://www.ovam.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest", "roles": ["owner", "publisher", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55651, 50.6741], [5.92, 50.6741], [5.92, 51.4957], [2.55651, 51.4957], [2.55651, 50.6741]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_publisher 1