SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys huomioidaan sähköisiä tieto- ja viestintätek-niikkaan perustuvia palveluja rakennettaessa. Toimintamalli kattaa suunnittelun, kehit-tämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on rakennettu hanketason tarpeisiin ja sisältää näkökulmat esteet-tömyyden toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteluihin palvelutoteutuksessa sekä palveluiden suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa sovellettaviin menetelmiin ja työkaluihin.

Toimintamalli on ensisijaisesti tuotettu tukemaan SADe-ohjelman hankkeita. Toiminta-malli on lisäksi käytettävissä muille tahoille ja vapaasti hyödynnettävissä suosituksena ja apuneuvona myös SADe-ohjelman ulkopuolella. (05.11.2013)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Salla Salmi
Maintainer Salla Salmi
Last Updated January 4, 2019, 18:10 (CET)
Created January 4, 2019, 18:10 (CET)