SADe-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli

Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) avoimen lähdekoodin toimintamalli. SADe-ohjelman tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Ohjelman toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Ohjelmaa käynnistettäessä vuonna 2009 määriteltiin yhteiset toimintamallit hyödynnet-täviksi ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palvelujen kehittämistyössä. Yksi näistä 2009 tehdyistä toimintamalleista oli ”Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistäminen”. Syksyyn 2012 mennessä kaikki ohjelman hankkeet ovat edenneet palvelujen toteutusvaiheeseen, joten nähtiin tarpeelliseksi päivittää vuonna 2009 tehty toimintamalli tukemaan entistä vahvemmin palvelujen laadukasta toteutusta ja laajamittaista käyttöönottoa. (05.11.2013)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Salla Salmi
Maintainer Salla Salmi
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)