S-57 aineisto

Liikenneviraston julkaisema S-57 muotoinen aineisto perustuu Liikenneviraston ylläpitämään merikartta-aineistoon. S-57 on kansainvälisen merikartoitusjärjestön IHO:n määrittelemä tiedonsiirtoformaatti.

Aineisto ei korvaa navigoinnissa käytettävää virallista merikarttaa.

Aineisto soveltuu käytettäväksi esimerkiksi taustakarttana. Liikennevirasto ei vastaa aineiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Liikennevirasto
Maintainer Liikennevirasto
Last Updated January 4, 2019, 18:06 (CET)
Created January 4, 2019, 18:06 (CET)
access_constraints []
bbox-east-long 31.5867
bbox-north-lat 70.0923
bbox-south-lat 59
bbox-west-long 19.0889
contact-email paikkatieto@liikennevirasto.fi
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2014-08-06"}]
frequency-of-update
guid 00e8fd60-c440-4d4e-a332-276fa289a9a2
licence ["Aineisto on kokeiluk\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 ja toistaiseksi vapaasti k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4"]
metadata-date 2017-09-15T12:20:51
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_created 2014-08-06
responsible-party [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0889, 59.0], [31.5867, 59.0], [31.5867, 70.0923], [19.0889, 70.0923], [19.0889, 59.0]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system - (urn:x-ogc:def:EPSG:4326)
spatial_harvester true