RSA stedelijke en buurtcentra

sRSA_STEDELIJKE_EN_BUURTCENTRA Stadsontwikkeling/Ruimte Samenvatting:In het s-RSA wordt vanuit een algemene visie een toekomstig ruimtelijke beleid voor de stad voorgesteld. De strategische kaart is de synthese van het te voeren actief beleid van het s-RSA. Deze kaart is als volgt opgebouwd: De strategische kaart bestaat uit 5 strategische ruimtes: de harde ruggengraat, de zachte ruggengraat, de groene singel, het levendig kanaal en het lager netwerk. Een strategische ruimte vervult een sleutelrol in het actief beleid van het s-RSA. Het is in deze ruimtes dat de stad de komende 15 jaar prioritair wenst te investeren met mensen en middelen.Binnen elke strategische ruimte heeft het s-RSA strategische programma’s afgebakend. Een strategische programma geeft een meer specifieke en pragmatische inhoud aan de strategische ruimte. Voor elk programma heeft het s-RSA eveneens strategische projecten aangeduid: dit zijn de vooropgestelde acties waarmee het structuurplan de visie en gebiedsgerichte doelstellingen wil realiseren. Sommige strategische projecten zijn prioritair: dit zijn de zogeheten hefboomacties. Het "lager netwerk" is een van de vijf strategische ruimten van het s-RSA. Het "lager netwerk" is het fijnmazig netwerk van straten, boulevards, tram- en buslijnen, fiets- en voetpaden dat de stedelijke of buurtcentra met elkaar en met de binnenstad verbindt en op die manier de verschillende "dorpen" binnen Antwerpen versterkt. Om de identiteit van elke districtskern te verbeteren moet gewerkt worden aan een goed openbaar domein. De stedelijke en buurtcentra vormen één van de programma's van het "lager netwerk". Dit programma zich op de verschillende identiteiten en sociale structuren die in de policentrische stad aanwezig zijn. Elk dorp heeft zijn eigen centrum en wenst dit te versterken op een manier die de eigen identiteit en rol in de stedelijke, regionale en metropolitane context bevordert. Doel:Visualisatie en afbakening van het stedelijke en buurtcentra van het "lager netwerk" voor de stad Antwerpen. De afbakeningen zijn geen harde grenzen, en kan men verder preciseren in het uitvoeringsproces. Algemeen geldt dat de strategische kaart geen zoneringsplan of bodembestemmingsplan is. De kaart bevestigt of ontkent geen bouwrechten Aanmaak:De kaartlaag is het resultaat van de omzetting van de strategische ruimten naar shape-formaat. De autocad-kaarten en de overeenkomstige rasters werden hiervoor als basis gebruikt. De intekening gebeurde met behulp van de grootschalige basiskaart van de stad Antwerpen. De kaartlaag geeft aan waar het programma van de stedelijke en buurtcentra van het "lager netwerk" is afgebakend.  Creatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Publicatiedatum: 2006-09-18T00:00:00  Update frequentie: niet gepland  Beheer: Gert Van Oost  Contact: Ruimtelijkeplanning@stad.Antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/a65b0579e66b497498eaa50a246871a9_221
Last Updated February 1, 2019, 21:18 (CET)
Created February 1, 2019, 21:18 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:30:32.000Z
dcat_modified 2019-01-03T15:39:44.829Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/a65b0579e66b497498eaa50a246871a9_221
language