rechtbank

RECHTBANK_OVERZICHT Stad Antwerpen Samenvatting:Localisatie van de rechtbanken op het grondgebied van de stad Antwerpen.Doel:De locatie van rechtbanken kan gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens uit de Gouden Gids en een lijst van rechtbanken van de Antwerpse balie. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het gebouw of het perceel.  Creatiedatum: 2004-08-31T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Beheer: Heidi Vandenbroecke  Contact: heidi.vandenbroecke@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4cacd17737724abdaa1a204c35e4a8de_43
Last Updated February 1, 2019, 22:25 (CET)
Created February 1, 2019, 22:25 (CET)
dcat_issued 2018-11-22T23:43:49.000Z
dcat_modified 2018-12-03T22:22:19.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4cacd17737724abdaa1a204c35e4a8de_43
language