Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko

Rakennustietoruudukko sisältää ruutukohtaista tietoa pääkaupunkiseudun rakennusten lukumäärästä, kerrosalasta ja käyttötarkoituksesta.

Aineistossa on vuodet 1997-2003 ja 2008-.

AINEISTOSISÄLTÖ

Tieto eri muuttujista esitetään ominaisuustietotaulukon sarakkeissa. Sarakkeissa olevat muuttujat ovat:

  • INDEX = Ruudut yksilöivä tunniste
  • RAKLKM = Rakennusten lukumäärä. Aineistossa on myös sarakkeet Raklkm_as ja Raklkm_muu kuvastamassa asuinrakennusten ja muussa käyttötarkoituksessa olevien rakennusten määrää.
  • KERALA = Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala ruuduittain (kerrosalan neliömetreinä Kem².)
  • KATAKER = Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus, joka määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
  • SUMMA = Käyttötarkoituskohtainen kerrosalasumma ruuduittain. Ilmoitetaan kolmen suurimman käyttötarkoitusluokan osalta.
  • ALUETEHOK = Aluetehokkuus. Rakennetun kerrosalan määrä suhteessa maa-alaan (yksikkö m²).

HUOMIOITAVAA

Ruutuaineisto kattaa ainoastaan alueet, joilla on rakennuksia. Yksityisyydensuojan turvaamiseksi aineistossa ei ole ruutuja, joissa rakennuksien lukumäärä on alle viisi. Aineistossa ei myöskään esitetä tarkkoja lukumääriä asumiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettujen rakennuksien osalta, mikäli niiden määrä ruudulla on alle viiden. (Lukuarvo 4 sarakkeissa Raklkm_as ja Raklkm_muu tarkoittaa, että niiden lukumäärä ruudulla on alle 5, mutta kaikkiaan rakennuksia on yhteensä yli 5). Aineistosisältö ja muuttujatiedot on kuvattu tarkemmin tietokuvauslomakkeessa.

Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK-25 (EPSG:3879)

Tarkkuus: Rakennustiedot ilmaistaan ruuduittain, joiden koko on 500 m * 500 m (uusimmissa 250 m * 250 m).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 17:08 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)