Profielen kartering

Voorstelling van de profiellijnen, horende bij de Quartair en Tertiair kartering op schaal 1/50.000 en van de Krijtfaciëskartering op schaal van Vlaanderen. Voor het Quartair en Tertiair werden per kaartblad 1 of meerdere profiellijnen getrokken. Voor het krijt zijn deze kaartbladonafhankelijk. Bij de lijnen hoort telkens een link naar de profielfiguur zoals die opgeleverd werd bij de kartering. De attributen geven aan bij welke kartering de lijn hoort, op welk kaartblad het ligt en welk volgnummer het profiel daarin heeft.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Version 2001
Last Updated February 1, 2019, 22:04 (CET)
Created February 1, 2019, 22:04 (CET)
access_constraints ["Data beschikbaar voor hergebruik volgens de Modellicentie Gratis Hergebruik. Toelichting beschikbaar op https://www.dov.vlaanderen.be/page/gebruiksvoorwaarden-dov-services"]
bbox-east-long 5.935
bbox-north-lat 51.506
bbox-south-lat 50.675
bbox-west-long 2.529
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email natuurlijkerijkdommenbrussel.omgeving@vlaanderen.be
contact_name Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
contact_uri https://www.omgevingvlaanderen.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2009-06-01"}, {"type": "revision", "value": "2014-09-01"}]
frequency-of-update
gemet-theme Geologie
geographic-description Vlaanderen
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=241b3cdf-7e0c-496c-b1d4-e810619d48b5&fname=Profielen_kartering_s.png
graphic-preview-type png
guid 241b3cdf-7e0c-496c-b1d4-e810619d48b5
issued 2009-06-01
language dut
license ["Deze profielen kunnen worden aangewend om een beeld van de lokale geologie van een gebied te verkennen: ze tonen de lagenopbouw in de ondergrond langsheen een traject aan de oppervlakte. Deze dienen steeds geverifieerd te worden met verder onderzoek."]
metadata-date 2019-01-30T12:06:39
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=241b3cdf-7e0c-496c-b1d4-e810619d48b5
modified 2014-09-01
progress completed
publisher_email dov@vlaanderen.be
publisher_name Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
publisher_uri https://www.dov.vlaanderen.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)", "roles": ["distributor"]}, {"name": "Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)", "roles": ["owner", "custodian"]}, {"name": "Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen", "roles": ["publisher"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.529, 50.675], [5.935, 50.675], [5.935, 51.506], [2.529, 51.506], [2.529, 50.675]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1998-01-01
temporal-extent-end 2011-01-01
total_custodian 1
total_distributor 1
total_owner 1
total_publisher 1