postkantoor

POSTKANTOOR_OVERZICHT  Samenvatting:Localisatie van alle postkantoren op het grondgebied van de stad Antwerpen.Doel:De locatie van postkantoren kan gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening. De postkantoren zijn ingedeeld volgens het volgende subtype: postkantoor en postpunt. Aanmaak:De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens uit de Gouden Gids en de Post. Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het gebouw of het perceel.  Creatiedatum: 2004-08-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-03-01T00:00:00  Beheer: GIS-Beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/581b151f146f40a3bab6bee5dedd3e1f_42
Last Updated February 1, 2019, 22:16 (CET)
Created February 1, 2019, 22:16 (CET)
dcat_issued 2018-12-06T22:16:15.000Z
dcat_modified 2019-01-03T22:17:01.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/581b151f146f40a3bab6bee5dedd3e1f_42
language