Postinumeroalueittainen avoin tieto (Paavo)

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

1) Paavo-postinumeroalueet 2) Paavo-postinumeroalueet (merialueille ulottuva) 3) Paavo-tilastoaineiston (103 muuttujaa) yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: merialueille ulottuva lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu, sekä siitä karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio. Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Tilastoaineisto sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta. Tilastoaineisto on saatavilla myös PX-Web-tietokantana (http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto/). Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä.

Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa. Uusimman aineiston muuttujat on kuvattu oheisessa linkissä: http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavo_kuvaus_fi.pdf. Aiempien vuosien aineistojen muuttujakuvaukset löytyvät sivulta http://tilastokeskus.fi/tup/paavo/paavon_aineistokuvaukset.html.

Aineisto soveltuu erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen.

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja (http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Tilastokeskus
Maintainer Tilastokeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:03 (CET)
Created January 4, 2019, 18:03 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 31.5867
bbox-north-lat 70.0923
bbox-south-lat 59.6
bbox-west-long 19.0832
contact-email paavo@stat.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2015-01-14"}]
frequency-of-update
guid ade7a36e-3beb-4e3d-821e-0652037e80f9
licence ["http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html"]
licence_url http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html
license_url http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html
metadata-date 2018-03-16T10:33:00
metadata-language
progress
resource-type series
resource_published 2015-01-14
responsible-party [{"name": "Tilastokeskus", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0832, 59.6], [31.5867, 59.6], [31.5867, 70.0923], [19.0832, 70.0923], [19.0832, 59.6]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true