Pohjatutkimukset

Pohjatutkimusrekisteri sisältää pohjatutkimusaineistoa, josta suurin osa on Liikenneviraston omistamia teiden, rataverkon ja vesiväylien tutkimuksia koko Suomen alueelta. Rekisterissä on myös ELY-keskusten sekä kaupunkien pohjatutkimuksia. Pohjatutkimukset sisältävät kairauksia, joista suurin osa on paino- ja porakonekairauksia. Lisäksi rekisterissä on muuta pohjatutkimusaineistoa kuten koekuoppakortteja ja laboratoriotutkimusten tuloksia, esimerkiksi ödometrikokeita. Pohjatutkimustiedot saa ladattua Infra-pohjatutkimusformaatissa joko alkuperäisessä tai ETRS-TM35FIN –koordinaatistossa. Koordinaattimuunnokset on tehty MML-muunnoskaavojen mukaisesti. Liikenneviraston pohjatutkimustiedot sisältävät sekä pisteiden perustiedot että varsinaiset mittaustiedot (havaintorivitiedot). Joidenkin omistajien pohjatutkimuksista esitetään vain metatiedot eli Infra-pohjatutkimusformaatin mukaiset perustiedot ilman mittaustietoja.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Hanna Virkki
Maintainer Geologian tutkimuskeskus
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)
warranty_disclaimer Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan liitettävä maininta GTK:n oikeuksista ko. aineistoon kohdan 'Yleistä' mukaisesti, mainittava ajankohta, jolloin aineisto on otettu käyttöön GTK:n palvelusta, esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, vaadittava tämän lisenssin ehtojen noudattamista myöntäessään lisenssejä tuotteeseen tai palveluun, jossa käyttää aineistoa tai sen osaa, sekä poistettava maininta alkuperäislähteestä, mikäli GTK sitä erikseen vaatii. Käyttäjän ja GTK:n välille ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että GTK tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa. Käyttäjä vastaa siitä, että näitä käyttöoikeusehtoja noudatetaan ja on velvollinen suojaamaan aineistoa näiden ehtojen vastaiselta käytöltä. Mikäli ehtoja laiminlyödään tai toimitaan niiden vastaisesti, GTK:lla on oikeus vahingonkorvaukseen.
warranty_disclaimer_en
warranty_disclaimer_fi
warranty_disclaimer_sv