Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä

Pohjanmaan maakuntakaavayhdistelmä kattaa Pohjanmaan maakunnan alueella voimassa olevat maakuntakaavat: Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 (vahvistettu Ympäristöministeriössä 21.12.2010), vaihemaakuntakaavan 1 (kaupalliset palvelut, vahvistettu 4.10.2013) ja vaihemaakuntakaavan 2 (uusiutuvat energiamuodot, vahvistettu 14.12.2015). Pohjanmaan liiton tuottama aineisto sisältää maankäytön aluevaraukset, johdot, kehittämisperiaatemerkinnät, kohteet, liikenteen, maisema-alueet, muinaismuistot, Natura-alueet, pintavedet, pohjavedet, suojelualueet, tuulivoiman ja virkistysreitit.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pohjanmaan liitto
Maintainer Pohjanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)
access_constraints ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
bbox-east-long 23.835979461669922
bbox-north-lat 64.00939178466797
bbox-south-lat 61.921669006347656
bbox-west-long 20.18235206604004
contact-email gustav.nyqard@obotnia.fi
copyright_notice Kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esittäminen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2016-04-08"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description pohjanmaa2
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/e4a6ef11-5703-4d42-b888-913ba0630f10/attachments/pohjanmaa2.JPG
guid e4a6ef11-5703-4d42-b888-913ba0630f10
licence ["https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/"]
licence_url https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
license_url https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
metadata-date 2017-08-24T14:56:38
metadata-language
progress
resource-type series
resource_modified 2016-04-08
responsible-party [{"name": "Pohjanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.182352066, 61.9216690063], [23.8359794617, 61.9216690063], [23.8359794617, 64.0093917847], [20.182352066, 64.0093917847], [20.182352066, 61.9216690063]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true