Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 teemojen mukaisiin karttatasoihin jaettuna. Karttatasot ovat seuraavat: aluerakenne, arvokas geologinen muodostuma, erityisominaisuus - luonnonvarat, johtoverkko, kehittämisperiaatemerkinnät, keskus- ja palveluverkko, liikenne (kohde), luonnonsuojelualue, luonnonsuojelualue (kohde), luonto ja virkistys, maakuntaraja, maaseutualue, maisemat, melu- ja suojavyöhykkeet, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (viiva), merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (kohde), muinaisjäännösalue, Natura 2000, pohjavesialue, radat, suojelu, tiet, ulkoilu- ja virkistysreitit, urheilu ja virkistys, veneväylät, vesistöt ja väylät sekä yhdyskunta ja energiahuolto.

Palvelu perustuu maankäytön suunnittelutietoja sisältävään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -aineistoon. Aineistoa hallinnoi Pirkanmaan liitto.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pirkanmaan liitto
Maintainer Pirkanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)
access_constraints ["Palvelun k\u00e4ytt\u00f6 ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista k\u00e4ytt\u00e4j\u00e4tunnuksen ja salasanan avulla. Ei rajoituksia."]
contact-email pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
copyright_notice Palvelun käyttö ei vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Ei rajoituksia.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-10-24"}]
frequency-of-update
guid 0ce24aef-d26f-479f-9879-3f2911a3a3c9
licence ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna."]
metadata-date 2018-01-05T14:41:16
metadata-language
progress
resource-type service
resource_published 2017-10-24
responsible-party [{"name": "Pirkanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial-data-service-type download
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true