Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Se sisältää kartalla esitettävän kuvauksen alueiden käytöstä ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteista. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Kaavan on laatinut Pirkanmaan liitto yhteistyössä maakunnan viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 27.3.2017, jonka jälkeen maakuntahallitus määräsi sen tulemaan voimaan 29.5.2017.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 paikkatietoaineisto on Pirkanmaan maakunnan kattava vektorimuotoinen aineisto, joka sisältää piste-, viiva- ja aluemuotoisia kohteita, joiden merkinnät, määräykset ja visualisointi ovat lueteltuna Kaavamerkinnät ja -määräykset -julkaisussa. Aineiston ominaisuustiedot sisältävät myös mm. kaavamerkinnän nimen, kirjainlyhenteen ja kohteen nimen.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 aineistoon sisältyy lisäksi myös seuraavat julkaisut: kaavaselostus, maakuntakaavan vaikutusten arviointi ja liitekartat.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pirkanmaan liitto
Maintainer Pirkanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:08 (CET)
Created January 4, 2019, 18:08 (CET)
access_constraints ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi, \nhttp://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html"]
bbox-east-long 24.9705
bbox-north-lat 62.4943
bbox-south-lat 60.9397
bbox-west-long 22.4342
contact-email pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
copyright_notice Kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esittäminen sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. Ks. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi, http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2017-03-27"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description Yleiskuva 1
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/865ef277-1d89-4f16-a4fc-20945d1228c7/attachments/Yleiskuva1.jpg
guid 865ef277-1d89-4f16-a4fc-20945d1228c7
licence ["https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi, \nhttp://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html"]
licence_url https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi, http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS189/JHS189.html
license_url https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi,
metadata-date 2018-04-12T12:18:16
metadata-language
progress
resource-type series
resource_published 2017-03-27
responsible-party [{"name": "Pirkanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.4342, 60.9397], [24.9705, 60.9397], [24.9705, 62.4943], [22.4342, 62.4943], [22.4342, 60.9397]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true