Pirkanmaan ekosysteemipalvelut 2015

Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hanke valmistui vuonna 2015. Hankkeessa tunnistettiin Pirkanmaan luonnon ekosysteemien tuottamia ekosysteemipalveluita, niiden sijaintia ja tuotantopotentiaalia.

Paikkatietoaineisto kuvaa ekosysteemipalveluiden yhdessä muodostamaa tuotantopotentiaalia sekä taloudellista arvoa. Hankkeessa selvitettiin myös erillisten ekosysteemipalveluryhmien, kuten säätely- ja ylläpitopalveluiden, tuotantopotentiaalia. Selvityksessä määritellyt ekosysteemipalvelut perustuvat CICES-luokitukseen (Common International Classification of Ecosystem Services, 2013).
Ekosysteemipalveluiden tunnistamisen menetelminä käytettiin mm. joukkouttamalla hankittua tietoa asukkailta, tiedon louhintaa sosiaalisesta mediasta sekä paikkatietoaineistoihin perustuvaa aineistotarkastelua. Hankkeen tulokset raportoitiin selvityksessä ja esitettiin paikkatietomuodossa.

Selvitysaineisto soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi yritystoiminnan kehittämiseen sekä tutkimus- ja viranomaistyöhön. Selvitysaineisto tuo tietoa myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä alueista.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pirkanmaan liitto
Maintainer Pirkanmaan liitto
Last Updated January 4, 2019, 18:07 (CET)
Created January 4, 2019, 18:07 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 25.0147
bbox-north-lat 62.522
bbox-south-lat 60.9004
bbox-west-long 22.2867
contact-email pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2015-08-18"}]
frequency-of-update
guid a11be987-d502-482a-a021-27e7952e1403
licence ["Kopiointi-, jakelu- ja esitt\u00e4misoikeus. Tiedontuottajan nimi mainittava. Tuotteen kopiointi, jakelu ja esitt\u00e4minen on sallittu sellaisenaan, ei muokattuna. CC BY 4.0, Pirkanmaan liitto"]
metadata-date 2018-01-23T16:25:58
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_published 2015-08-18
responsible-party [{"name": "Pirkanmaan liitto", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[22.2867, 60.9004], [25.0147, 60.9004], [25.0147, 62.522], [22.2867, 62.522], [22.2867, 60.9004]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)::EPSG
spatial_harvester true