Pintaveden laatutietojen avoin rajapinta

Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. Tarkempi metatietokuvaus löytyy ympäristöhallinnon metatietopalvelusta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Päivi Korhonen
Maintainer Päivi Korhonen
Last Updated January 4, 2019, 18:08 (CET)
Created January 4, 2019, 18:08 (CET)