Päällysteiden ylläpitoluokka (Tierekisterin tietolaji 150)

Aineisto kattaa Liikenneviraston ylläpitämän maantieverkon.

Päälysteiden ylläpitoluokka määritellään toimistotyönä ottaen huomioon tien liikenteellinen merkitys (KVL) ja toiminnallinen luokka. Ylläpitoluokan määräytymisestä on erilliset ohjeet päällysteiden ylläpidon toimintalinjoissa. Ylläpitoluokan määräytymisessä otetaan huomioon myös tien yleinen standardi, raskaan liikenteen määrä, liikenteen määrän poikkeamat yhteysvälillä, liikenteen luonne ja sen edellyttämät tarpeet, tien talvihoitoluokka ja vallitseva nopeusrajoitus sekä tien merkittävyys. Sorateiden siltojen kohdilla olevat päällystetyt osuudet ja alkuosien "tumpit" ("lipat") luokitellaan pääsääntöisesti luokkaan Y3b. Pyrkimyksenä on, että yhtenäisillä tiejaksoilla on myös yhtenäinen ylläpitoluokka. Ramppien ylläpitoluokka määräytyy päätien mukaan.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Liikennevirasto
Maintainer Liikennevirasto
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Ei muita rajoitteita."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email paikkatieto@liikennevirasto.fi
copyright_notice Ei muita rajoitteita.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2017-02-02"}]
frequency-of-update
guid 5d714c08-727e-4023-9eac-d11a9a30f28e
licence ["Creative Commons 4.0 BY"]
metadata-date 2017-07-26T13:47:48
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_created 2017-02-02
responsible-party [{"name": "Liikennevirasto", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system - (urn:x-ogc:def:EPSG:3067)
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2017-02-03T00:00:00
temporal-extent-end 2017-02-03T00:00:00