Pääkaupunkiseudun väestöennuste 2017-2027

Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2017 ja väestöennuste 1.1.2017-2027. Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet on laadittu vuonna 2017. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen vuonna 2015 laatima.

Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Tilastokeskus
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:18 (CET)
Created January 4, 2019, 17:08 (CET)