Pääkaupunkiseudun väestöennuste 2014-2023

Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2013 ja väestöennuste 1.1 2014-2023.

Helsingin, Espoon ja Vantaan väestöennusteet on laadittu vuonna 2013. Kauniaisten ennuste on Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatima.

Aineisto sisältää alueet, joilla on vähintään 100 asukasta. Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu. Jos tällaisia alueita on tilastoalueella vain yksi, alueen väestö on laskettu yhteen naapurialueen kanssa.

Salatut alueet ja niiden naapurialueet:

Salattu alue - Lisätty alueen summaan 091 202 Lapinlahti - 091 201 Ruoholahti 091 286 Maunulanpuisto - 091 282 Maunula 091 354 Haltiala - 091 352 Torpparinmäki 091 384 Tattariharju - 091 385 Malmin lentokenttä 091 413 Tattarisuo - 091 415 Alppikylä 091 190 Mustikkamaa-Korkeasaari - 091 420 Kulosaari 091 456 Roihupelto - 091 457 Itäkeskus 049 316 Miessaari - 049 315 Nuottaniemi 049 332 Suurpelto - 049 331 Henttaa 049 452 Ulkosaaret - 049 451 Suvisaari 049 725 Velskola - 049 724 Lakisto

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö, Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö, Tilastokeskus
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)