Pääkaupunkiseudun maanpeiteaineisto

Seudullinen maanpeiteaineisto on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. ​Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevassa loppuraportissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa vuonna 2014 sekä vuonna 2016, jolloin mukana oli edellisten lisäksi myös Kirkkonummen kunta. Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana.

Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Seudullinen maanpeiteaineisto 2016 on tiedostokooltaan erittäin suuri. Kokonaisuutena toimitus on yli 17 Gt. Aineisto on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi. Alle linkitetyistä taulukoista voi tarkistaa kunkin zippipaketin tiedostokoon.

Aineistot on tilattavissa osoitteesta sepe@hsy.fi​. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Ladattavana olevista indeksikartoista on nähtävillä rasteriaineistojen karttalehtijaot.

2014

Seudullinen maanpeiteaineiston 2014:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2014; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2013, © Liikennevirasto, Digiroad 2013.

Ohjeet

Lataa karttalehtijaot

Paljaan maan ja muun vettä läpäisemättömän pinnan hankalan erotuskyvyn vuoksi vuoden 2014 aineiston kohdalla HSY teetti myös toisen ilmakuvatulkinnan samoilla lähtöaineistoilla, mutta eri menetelmällä. Uusintaluokittelussa on ohjatulla luokittelulla kartoitettu ainoastaan paljas maa sekä muu vettä läpäisemätön pinta ja lopputuote menetelmäkuvauksineen julkaistaan myös avoimena datana. Aineiston julkaisuajankohta ei ole vielä varmistunut. Aineisto on kuitenkin saatavilla pyynnöstä jo nyt. Lisätiedustelut: sepe@hsy.fi​​

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot:

 • asuminen_ja_maankaytto:avokalliot
 • asuminen_ja_maankaytto:matala_kasvillisuus
 • asuminen_ja_maankaytto:paljas_maa
 • asuminen_ja_maankaytto:puusto
 • asuminen_ja_maankaytto:rakennukset
 • asuminen_ja_maankaytto:tiet
 • asuminen_ja_maankaytto:vedet
 • asuminen_ja_maankaytto:vetta_lapaisemattomat_pinnat

2016

Perustoimituksen lisäksi alueen viherpinta on saatavilla myös versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla. Lisäksi eteläisen Espoon alueelta tuotettiin vastaavanlainen maanpeiteaineisto, jonka tuotantoprosessissa hyödynnettiin kuntien ja MML:n Lidar-aineistojen sijasta monikanavalaserkeilaimella (Titan) tuotettua tiheämpää pistepilveä. Tämä aineisto aluerajauksineen on myös saatavilla.

Seudullinen maanpeiteaineiston 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016

Ohjeet

Lataa karttalehtijaot

Rajapinnan osoite: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, tasot:

 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_vesi_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_rakennus_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_yli_20m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_2_10m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_10_15m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_puusto_15_20m_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_pellot_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paljas_maa_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystetty_tie_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_paallystamaton_tie_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_vetta_lapaisematon_pinta_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_muu_avoin_matala_kasvillisuus_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_merialue_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_luokittelematon_2016
 • asuminen_ja_maankaytto:maanpeite_avokalliot_2016

Ohje wfs-rajapinnan käyttöön: https://kartta.hel.fi/avoindata/aineistot/Ohje_WFS_haku_ulkoverkko.pdf

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source HSY ja alueen kunnat
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 17:06 (CET)
Created January 4, 2019, 17:06 (CET)