Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot

Aineisto sisältää Helsingin, Espoon ja Kauniaisten autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012 ja 2013. Tuotettu aineisto perustuu Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon. Laskettujen tietojen aluejaot vaihtelevat kaupungista riippuen: Helsingissä jako perustuu peruspiireihin ja Espoossa sekä Kauniaisissa tilastoaluejakoon. Aineisto on muodostettu seuraavasti:

1 Eroteltu eri vuosien YKR-aineistoista kunkin kunnan ruudut (= ruutujen keskipisteet) kuntakoodin perusteella 2 Liitetty ruutujen keskipisteisiin tiedot aluejaosta sijainnin perusteella, alueiden reunoilla osittain myös käsin 3 Summattu sarakkeiden tiedot aluejakojen perusteella 4 Siivottu taulukot poistamalla turhia tietoja ja häivyttämällä joitakin tietoja, kuten "alle 10" -tapaukset, yksityisyydensuojan takia

Aineisto sisältää seuraavat ominaisuustiedot ak_yht Asuntokuntien lukumäärä yhteensä ak_1 Asuntokunnat, henkilöluku 1 ak_2 Asuntokunnat, henkilöluku 2 ak_3 Asuntokunnat, henkilöluku 3 ak_4 Asuntokunnat, henkilöluku 4 ak_5 Asuntokunnat, henkilöluku 5 ak_6 Asuntokunnat, henkilöluku 6 ak_7 Asuntokunnat, henkilöluku 7+ henk_yht Henkilöitä yhteensä ak_18v Asuntokunnat, joissa alle 18-vuotiaita autoja_1 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 1 autoja_2 Asuntokuntien lkm, joilla autoja 2+ lisäksi yksilöiviä tunnuksia, nimistöä yms.

Huomioitavaa aineiston käytön suhteen: Lähtöaineistona käytetyn YKR-aineiston kaikista ruuduista ei ole saatu tietoja yksityisyydensuojan takia: näin ollen tuotettu aineisto ei ole täysin tarkka

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:09 (CET)
Created January 4, 2019, 17:09 (CET)