Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä jätteistä toimialoittain (teollisuus, maa- ja vesirakentaminen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, talonrakentaminen, yksityiset palvelut, julkiset palvelut pl. viemäri- ja jätevesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, kotitaloudet) vuosina 2008-2010 ja 2012, 2014 ja 2016.

Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 17:12 (CET)
Created January 4, 2019, 17:07 (CET)