Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden käsittelytavoista toimialoittain (teollisuus, maa- ja vesirakentaminen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, talonrakentaminen, yksityiset palvelut, julkiset palvelut pl. viemäri- ja jätevesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, kotitaloudet) vuosina 2004-2010, 2012, 2014 ja 2016. Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Last Updated January 4, 2019, 17:13 (CET)
Created January 4, 2019, 17:07 (CET)