Oulun lasten päivähoidon asiakasmääriä 2011-2015

Aineisto sisältää Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät vuosilta 2011-2015.Sisältäen kunnalliset päiväkodit, kunnalliset perhepäivähoidossa olevat, yksityisessä tuetussa päivähoidossa olevat sekä kotihoidon tukea saaneet lapset.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Hanna Hyry
Maintainer Oulun kaupunki
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)