Ostolaskujen avaamisohje kunnille

Suomen kuusi suurinta kaupunkia ja Kuntaliitto ovat laatineet ohjeen, jonka avulla ostolaskut voidaan avata yhtenäisessä muodossa. Yhdenmukaiset avaukset tekevät ostolaskudatasta vertailukelpoista, jolloin eri kuntien tietoja on helpompi rinnastaa toisiinsa. Yhdenmukaista aineistoa on myös helpompi jatkojalostaa. Ohjeessa on hyödynnetty seuraavia JHS-suosituksia: JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo ja JHS 189 Avoimien tietoaineistojen käyttölupa. Muut lähteet ja aineistot on mainittu ohjeessa.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Elisa Kettunen
Maintainer Suomen Kuntaliitto ry
Last Updated January 4, 2019, 18:04 (CET)
Created January 4, 2019, 18:04 (CET)