Österbottens landskapsplan

Materialet är producerat av Österbottens förbund och omfattar landskapsplanematerialet för landskapet Österbotten. Omfattar områdesreserveringar för markanvändningen, delområden, utveckling av trafikleder, leder, ledningar samt områden och objekt som berörs av beteckningar för utvecklingsprinciper. Symbolerna i kartgränssnittet är visuellt inte helt identiska med symbolerna på papperskartorna.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Österbottens förbund
Maintainer Österbottens förbund
Last Updated January 4, 2019, 18:05 (CET)
Created January 4, 2019, 18:05 (CET)
access_constraints ["Kopiering, distribution och anvisning av produkten till\u00e5tet. Producenten ska namnges. Kopiering, distribution och anvisning av en modifierad produkt \u00e4r inte till\u00e5tet. F\u00f6r ytterligare information, kolla http://creativecommons.org"]
bbox-east-long 23.835979461669922
bbox-north-lat 64.00939178466797
bbox-south-lat 61.921669006347656
bbox-west-long 20.18235206604004
contact-email anna-karin.pensar@obotnia.fi
copyright_notice Kopiering, distribution och anvisning av produkten tillåtet. Producenten ska namnges. Kopiering, distribution och anvisning av en modifierad produkt är inte tillåtet. För ytterligare information, kolla http://creativecommons.org
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2010-12-21"}]
frequency-of-update
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file preview_s.png
graphic-preview-type png
guid 74fe8e26-300e-46ec-98d0-09e87bfd3e16
licence ["Creative Commons Public Licence, CC by nd. (http://creativecommons.org)"]
license_url http://creativecommons.org)
metadata-date 2016-12-05T19:24:28
metadata-language
progress
resource-type series
resource_published 2010-12-21
responsible-party [{"name": "\u00d6sterbottens f\u00f6rbund", "roles": ["originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.182352066, 61.9216690063], [23.8359794617, 61.9216690063], [23.8359794617, 64.0093917847], [20.182352066, 64.0093917847], [20.182352066, 61.9216690063]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true