openruimte recreatief medegebruik

GEBRUIKSOPENRUIMTE_RECREATIEF_MEDEGEBRUIK Stadsontwikkeling / Ruimte De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen.Recreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan.  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f0c3cc355a5446a2ac60d290a0f6546f_178
Last Updated February 1, 2019, 20:15 (CET)
Created February 1, 2019, 20:15 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:21:50.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:30:42.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/f0c3cc355a5446a2ac60d290a0f6546f_178
language