openruimte hoofdcategorie

OPENRUIMTE_HOOFDCATEGORIE Stadsontwikkeling / Ruimte De laag open ruimte gaat over open ruimtes die groen, water of verhard zijn. Bij groene ruimten gaat het over parken, straatbermen en braakgronden (> 300 m²). Maar niet over privétuinen. Bij verharde ruimten gaat het over pleinen, groene pleinen en verharde ruimten binnen groene ruimten. Maar niet over voetpaden, wegen en fietspaden.De hoofdcategorieën binnen open ruimte zijn natuurlijke ruimte, gebruiksruimte, agrarische ruimte, structuurruimte, wachtruimte, water en havenontwikkeling.Natuurlijke ruimte: groene ruimten met een natuurfunctie. Natuurlijke ruimten kunnen recreatief medegebruik kennen. Gebruiksruimte: open ruimtes die zijn ingericht voor gebruik. Agrarische ruimte: groene ruimten met agrarische functie. Dit kan landbouw, weiland en landbouwwegen zijn. Agrarische ruimte kan recreatief medegebruik kennen. Structuurruimte: groene ruimten met bufferfunctie (visuele buffer, geluidsbuffer, of buffer naar luchtkwaliteit) naar wegen of gebouwen. Structuurruimte kan ook groen zijn dat infrastructuren, van autosnelwegen tot lokale wegen en parkings, begeleidt. Structuurruimte kan een gebruiksfunctie hebben als deze toegankelijk is (zonder dat deze ruimte ingericht is voor recreatie).Wachtruimte: gronden wachtend op invulling. Deze ruimten kunnen projectontwikkeling, vrijliggend bedrijventerrein, grote privédomeinen,… zijn. Wachtruimte kan een gebruiksfunctie hebben als deze toegankelijk is (zonder dat deze ruimte ingericht is voor recreatie).Water: waterpartijen die niet deel uitmaken van andere categorieën, m.n. dokken, bevaarbare rivier, water dat meer dan 30% uitmaakt van gebruikscluster, rwzi-bekken. Havenontwikkeling: open ruimte gelegen in de haven die gererserveerd is voor havenontwikkeling.  Beheer: Pieter Beck  Contact: pieter.beck@stad.antwerpen.be

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4611c77f13f140a0a3eb71031bb30c0d_211
Last Updated February 1, 2019, 22:33 (CET)
Created February 1, 2019, 22:33 (CET)
dcat_issued 2018-06-20T15:23:35.000Z
dcat_modified 2018-11-02T22:33:16.000Z
dcat_publisher_name Stad Antwerpen
guid http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/4611c77f13f140a0a3eb71031bb30c0d_211
language