Nitraat in grondwater in landbouwgebied

Nitraat komt in het grondwater terecht door (over)bemesting en insijpeling van stikstofhoudend water. Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van drinkwater. Bovendien kan nitraatrijk grondwater dat aan de oppervlakte komt, aanleiding geven tot eutrofiëring en dus verstoring van natuurwaarden.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 22:08 (CET)
Created February 1, 2019, 22:08 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid nitraat-in-grondwater-in-landbouwgebied1
identifier https://www.milieurapport.be/milieuthemas/waterkwaliteit/zuurstof-nutrienten/nitraat-in-grondwater-in-landbouwgebied/nitraat-in-grondwater/@@download/excel#96
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092