Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009

Metsäntutkimuslaitos (Metla) kehitti niin sanotun valtakunnan metsien monilähteiseninventoinnin (MVMI) ja otti sen käyttöön vuonna 1990. Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paikkatiedon avulla tuotetaan kuntakohtaiset metsävara-arviot ja karttamuotoisia metsävaratietoja. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 4. Uusimmassa, vuoden 2009 inventoinnissa on 43 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositeittaiset biomassat. Ensimmäinen koko maan tuote valmistettiin vuosina 1990-1994; uusimmat ovat vuosilta 2005, 2007 ja 2009. MVMI 2011 valmistuu alkuvuonna 2013. Ensimmäisessä vaiheessa vapaassa jakelussa ovat vuoden 2009 karttamuotoiset tulokset. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Metla on päättänyt laittaa karttamuotoisetteemat avoimesti jaettavaksi. Aineisto on rasterimuodossa, 20mx20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä ja kattaa metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia. Aineistojen latauspalvelu on osoitteessa http://kartta.luke.fi/

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Luonnonvarakeskus (Luke)
Maintainer Luonnonvarakeskus (Luke)
Last Updated January 4, 2019, 18:09 (CET)
Created January 4, 2019, 18:09 (CET)
access_constraints ["Luonnonvarakeskuksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaaliset oikeudet tuotteeseen. Tuotteen yll\u00e4pidossa on k\u00e4ytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tuotteen k\u00e4ytt\u00f6ehtoja s\u00e4\u00e4telee Monil\u00e4hteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URL http://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa k\u00e4ytett\u00e4ess\u00e4 on mainittava tuotteen tekij\u00e4oikeuden omistaja, \u201d\u00a9 Mets\u00e4ntutkimuslaitos, 2012\u201d ja aineiston nimi, \u201dMonil\u00e4hteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009\u201d. Tutkimusk\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 aineiston metodinen kuvaus l\u00f6ytyy kohdassa \"Historia\" mainituista julkaisuista."]
bbox-east-long 31.59
bbox-north-lat 70.09
bbox-south-lat 59.8
bbox-west-long 19.47
contact-email mvmi@luke.fi
copyright_notice Luonnonvarakeskuksella on tekijänoikeus ja muut immateriaaliset oikeudet tuotteeseen. Tuotteen ylläpidossa on käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Tuotteen käyttöehtoja säätelee Monilähteisen Valtakunnan Metsien Inventoinnin karttamuotoisten aineistojen lisenssi (URL http://kartta.metla.fi/MVMI-Lisenssi.pdf).Aineistoa käytettäessä on mainittava tuotteen tekijäoikeuden omistaja, ”© Metsäntutkimuslaitos, 2012” ja aineiston nimi, ”Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009”. Tutkimuskäytössä aineiston metodinen kuvaus löytyy kohdassa "Historia" mainituista julkaisuista.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2012-11-09"}, {"type": "creation", "value": "2012-10-31"}, {"type": "revision", "value": "2015-08-19"}]
frequency-of-update
guid 2e5565ff-f17f-42a5-9435-d6353f2db46f
licence ["http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf"]
licence_url http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf
license_url http://kartta.luke.fi/MVMI-Lisenssi.pdf
metadata-date 2018-01-23T14:52:17
metadata-language fin
progress
resource-type series
resource_created 2012-10-31
resource_modified 2015-08-19
resource_published 2012-11-09
responsible-party [{"name": "Luonnonvarakeskus (Luke)", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.47, 59.8], [31.59, 59.8], [31.59, 70.09], [19.47, 70.09], [19.47, 59.8]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 3067
spatial_harvester true