Middenbermen langs de genummerde wegen in beheer van AWV

De middenberm is de berm tussen twee rijbanen. Een middenberm scheidt de verkeersstromen. Vaak is de middenberm uitgerust met een vangrail, maar dat hoeft niet. Wanneer de middenberm breed genoeg is wordt dit niet gedaan. Op een middenberm worden soms bomen of struiken aangeplant. Een middenberm kan zeer lang zijn, zonder onderbreking, als de weg ongelijkvloerse kruisingen heeft, zoals het geval is bij een autosnelweg.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap Wegen en Verkeer
Version 1
Last Updated February 1, 2019, 22:17 (CET)
Created February 1, 2019, 22:17 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: AWV\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
contact_name Agentschap Wegen en Verkeer
contact_uri http://www.wegenenverkeer.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2018-12-01"}]
frequency-of-update daily
gemet-theme Vervoersnetwerken
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file https://opendata.apps.mow.vlaanderen.be/opendata-geoserver/awv/wms?layers=awv:Middenbermen&service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&styles=&bbox=144000,185000,172000,196000&width=768&height=330&srs=EPSG:31370&format=image/png
guid 9b9efbe6-3641-4b26-9089-e8f0fd495e2e
language dut
license []
metadata-date 2018-12-14T14:49:23
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=9b9efbe6-3641-4b26-9089-e8f0fd495e2e
progress onGoing
publisher_email wegen.verkeer@mow.vlaanderen.be
publisher_name Agentschap Wegen en Verkeer
publisher_uri http://www.wegenenverkeer.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap Wegen en Verkeer", "roles": ["owner", "resourceProvider", "custodian"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
total_custodian 1
total_owner 1
total_resourceProvider 1