Maastokarttasarja (vektori)

Maanmittauslaitoksen vektorimuotoinen Maastokarttasarja on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Tärkeimpiä elementtejä ovat liikenneväyläverkosto, hallintorajat, suojelualueet, taajamat, nimistö, vedet, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Vektorimuotoisen maastokarttasarjan suurimittakaavaisin taso (1:100 000) tuotetaan yleistämällä maastotietokannasta. Maastokarttasarja 1:250 000 tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistosta. Maastokarttasarja 1:1 000 000 tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistosta. Maastokarttasarja 1:4 500 000 tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistosta. Nimistöt on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi karttanimistöiksi Nimistörekisterin nimistöstä. Hallintorajoina käytetään kunkin mittakaavan Kuja (kuntajako) hallintorajoja

Vektorimuotoista maastokarttasarjaa voidaan käyttää muiden karttatuotteiden esim. lähestymiskarttojen tai seutu- ja valtakunnantasoisten karttojen valmistukseen.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Maanmittauslaitos
Maintainer Maanmittauslaitos
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Maanmittauslaitoksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttasarjaan. Tuotteen yll\u00e4pidossa on k\u00e4ytetty kuntien aineistoja. Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskuksella ja Liikennevirastolla on tekij\u00e4noikeus Maastokarttasarjan laadinnassa k\u00e4ytettyihin v\u00e4yl\u00e4tietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidett\u00e4v\u00e4. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
copyright_notice Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttasarjaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Liikennevirastolla on tekijänoikeus Maastokarttasarjan laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2008-02-02"}]
frequency-of-update annually
graphic-preview-file http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/7e491d51-9227-48b3-8d61-3bdbef49f37f/attachments/Naytekuva_maastokarttasarja.png
guid 7e491d51-9227-48b3-8d61-3bdbef49f37f
licence ["Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .\n\nLis\u00e4tietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta. \nMaastokarttasarjan voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan karttalehtien perusteella rajatuissa osissa.\n\nVAROITUS: Ei navigointik\u00e4ytt\u00f6\u00f6n. Liikennevirasto ei ole tarkistanut t\u00e4m\u00e4n tuotteen tietoja, eik\u00e4 se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen j\u00e4lkeisist\u00e4 muutoksista."]
license_url http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
metadata-date 2018-02-05T12:24:58
metadata-language
progress
resource-type series
resource_published 2008-02-02
responsible-party [{"name": "Maanmittauslaitos", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true