Maastokarttarasteri 1:50 000

Maastokarttarasteri 1:50 000 on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Maastokarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Maastokarttarasterin voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa (karttalehtijaossa).

Maastokarttarasteri on saatavissa palvelurajapinnalta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Maanmittauslaitos
Maintainer Maanmittauslaitos
Last Updated January 4, 2019, 18:08 (CET)
Created January 4, 2019, 18:08 (CET)
access_constraints ["Maanmittauslaitoksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastokarttarasteri 1:50 000:een. Tuotteen yll\u00e4pidossa on k\u00e4ytetty kuntien aineistoja. Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskuksella ja Liikennevirastolla on tekij\u00e4noikeus Maastokarttarasteri 1:50 000 laadinnassa k\u00e4ytettyihin v\u00e4yl\u00e4tietoihin. Lis\u00e4ksi Suomen ymp\u00e4-rist\u00f6keskuksella on tekij\u00e4noikeus Maastokarttarasteri 1:50 000 laadinnassa k\u00e4ytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidett\u00e4v\u00e4. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "publication", "value": "2007-09-24"}]
frequency-of-update weekly
graphic-preview-description large_thumbnail
graphic-preview-file maastokarttarasteri_50k.png
graphic-preview-type png
guid d47ac165-6abd-4357-a4f9-a6f17e2b0c58
licence ["Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lis\u00e4tietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta . Maastokarttarasteri 1: 50 000:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (24 x 48 km). Maastokarttarasteri 1:50 000 on saatavissa my\u00f6s Karttakuvapalvelusta (WMS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms. VAROITUS: Ei navigointik\u00e4ytt\u00f6\u00f6n. Liikennevirasto ei ole tarkistanut t\u00e4m\u00e4n tuotteen tietoja, eik\u00e4 se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai valmistuksen j\u00e4lkeisist\u00e4 muutoksista."]
license_url http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
metadata-date 2015-06-11T14:52:20
metadata-language
progress
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Maanmittauslaitos", "roles": [""]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system
spatial_harvester true