Maanmittauslaitoksen ortokuva

Maanmittauslaitoksen ortokuvat ovat koko maan kattava ilmakuva-aineisto. Ortokuva vastaa geometrialtaan karttaa. Maastoresoluutio on 0,5 m. Jonkin verran syntyy myös 0,25 m ortokuva-aineistoa laserkeilausten yhteydessä. Ortokuvia päivitetään 3-10 vuoden välein. Tuote on rasteriaineistoa.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta.

Ortokuva-aineistoa on saatavissa myös palvelurajapinnalta.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Maanmittauslaitos
Maintainer Maanmittauslaitos
Last Updated January 4, 2019, 18:09 (CET)
Created January 4, 2019, 18:09 (CET)
access_constraints ["Maanmittauslaitoksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaalioikeudet ortokuviin. Tietoaineisto ei ole salassa pidett\u00e4v\u00e4. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Puolustusvoimien m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4t alueet saattavat rajoittaa 0,25 m ortokuvien saatavuutta joillakin alueilla."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2010-04-01"}]
frequency-of-update asNeeded
graphic-preview-description large_thumbnail
graphic-preview-file ortokuva_orto.jpg
graphic-preview-type jpg
guid b20a360b-1734-41e5-a5b8-0e90dd9f2af3
licence ["Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lis\u00e4tietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta. Ortokuva-aineiston voi hankkia noin 99 % koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu karttalehtijaon perusteella (3 x 3 km, 5 x 5 km tai 6 x 6 km). Ortokuvia on saatavilla vuodesta 1995. Vuodesta 2009 alkaen ortokuvia on saatavilla v\u00e4ri- ja v\u00e4ri-infra muodossa. Vuodesta 2014 alkaen on saatavilla 0,25 m ortokuvia rajoitetuilta alueilta. Vuoteen 2007 asti koordinaattij\u00e4rjestelm\u00e4 on KKJ (kartastokoordinaattij\u00e4rjestelm\u00e4n kaistat). Vuodesta 2008 ja sit\u00e4 uudemmista kuvauksista koordinaattij\u00e4rjestelm\u00e4 on ETRS89/TM35FIN. Ajantasaisuus ja kattavuusindeksi (kartta) http://www.maanmittauslaitos.fi/node/297 (indeksi\u00e4 p\u00e4ivitet\u00e4\u00e4n sit\u00e4 mukaan kun ortokuvia valmistuu). Tuoteversio 0,5 m on saatavissa Karttakuvapalvelusta (WMS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wms ja Karttakuvapalvelusta (WMTS) http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts."]
license_url http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
metadata-date 2016-04-21T13:12:27
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_modified 2010-04-01
responsible-party [{"name": "Maanmittauslaitos", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 3067
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2009-07-28
temporal-extent-end 2015-12-31