Lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater

Deze indicator brengt de lozingen van zware metalen in industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om arseen (As), cadmium (Cd), chroom (Cr), koper (Cu), kwik (Hg), nikkel (Ni), lood (Pb) en zink (Zn) . Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook bruto-emissies genoemd.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated February 1, 2019, 21:59 (CET)
Created February 1, 2019, 21:59 (CET)
contact_email info@vmm.be
contact_name Vlaamse Milieumaatschappij
contact_uri http://www.vmm.be/
guid lozingen-van-zware-metalen-in-industrieel-afvalwater1
identifier https://www.milieurapport.be/sectoren/industrie/emissies-afval/zware-metalen-in-afvalwater/zware-metalen-in-industrieel-afvalwater/@@download/excel#107
language ["http://lexvo.org/id/iso639-3/nld"]
publisher_name Vlaamse Milieumaatschappij
publisher_type organization
publisher_uri http://data.vlaanderen.be/id/organisatie/OVO000092