Laserkeilausaineisto

Laserkeilausaineisto on maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaava kolmiulotteinen pistemäinen aineisto. Jokaisella pisteellä on x, y ja z koordinaattitieto.

Laserkeilausaineistoa kerätään mm. korkeusmallien valmistamista ja metsävaratiedon keruuta varten.

Laserkeilausaineistoa on saatavilla toistaiseksi vain osasta Suomea.

Laserkeilausaineisto on avointa aineistoa. Kaikki laserkeilausaineisto on saatavilla automaattisesti maanpintaluokiteltuna tiedostopalvelun hakemistokäyttöliittymästä. Osa laserkeilausaineistosta on saatavilla stereomalliavusteisesti käsiteltynä versiona avoimien aineistojen latauspalvelusta.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Maanmittauslaitos
Maintainer Maanmittauslaitos
Last Updated January 4, 2019, 18:11 (CET)
Created January 4, 2019, 18:11 (CET)
access_constraints ["Maanmittauslaitoksella on tekij\u00e4noikeus ja muut immateriaalioikeudet Laserkeilausaineistoon. Tietoaineisto ei ole salassa pidett\u00e4v\u00e4. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. \n\nAineisto saattaa olla aluevalvontalain 14 \u00a7 nojalla osittain harvennettua alkuper\u00e4isest\u00e4 pistetiheydest\u00e4 alle 0.3 p/m2 tiheyteen. Alkuper\u00e4isen aineiston voi saada k\u00e4ytt\u00f6\u00f6ns\u00e4 hakemalla lupaa Puolustusvoimilta."]
bbox-east-long 31.58672881
bbox-north-lat 70.09229553
bbox-south-lat 59.45414258
bbox-west-long 19.08317359
contact-email asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
copyright_notice Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Laserkeilausaineistoon. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Aineisto saattaa olla aluevalvontalain 14 § nojalla osittain harvennettua alkuperäisestä pistetiheydestä alle 0.3 p/m2 tiheyteen. Alkuperäisen aineiston voi saada käyttöönsä hakemalla lupaa Puolustusvoimilta.
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "revision", "value": "2010-04-01"}]
frequency-of-update notPlanned
guid 9ca2d437-c08e-4f3b-b5dd-f101efe87d1f
licence ["Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40. \nLis\u00e4tietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.\n\nAutomaattisesti maanpintaluokitellut aineistot voi ladata k\u00e4ytt\u00f6\u00f6ns\u00e4 tiedostopalvelun hakemistok\u00e4ytt\u00f6liittym\u00e4st\u00e4. \n\nStereomalliavusteisesti k\u00e4sitellyt aineistot voi ladata avoimien aineistojen latauspalvelusta."]
license_url http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40
metadata-date 2018-01-04T09:20:27
metadata-language
progress
resource-type dataset
resource_modified 2010-04-01
responsible-party [{"name": "Maanmittauslaitos", "roles": ["owner"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.08317359, 59.45414258], [31.58672881, 59.45414258], [31.58672881, 70.09229553], [19.08317359, 70.09229553], [19.08317359, 59.45414258]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
spatial_harvester true