Landbouwgebruikspercelen ALV, 2012

Overzicht van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. De inventaris omvat ondermeer ook poelen, houtkanten en landbouwproductiefaciliteiten (erven met stallen en gebouwen).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Agentschap voor Landbouw en Visserij
Version 21/04/2012 (export op 21/02/2013)
Last Updated February 1, 2019, 22:29 (CET)
Created February 1, 2019, 22:29 (CET)
access_constraints ["De gegevens zijn beschermd door het auteursrecht. Indien u een ander type van gebruik wil maken van de gegevens, dan de hier vermelde, dient u zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.", "Bronvermeldingsvoorschrift: \"Bron: Dept. LV\""]
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.55686
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email mib.aangiftes@lv.vlaanderen.be
contact_name Agentschap voor Landbouw en Visserij
contact_uri http://www.vlaanderen.be/landbouw
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2012-04-21"}, {"type": "publication", "value": "2013-06-11"}, {"type": "revision", "value": "2012-04-21"}]
frequency-of-update
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-description thumbnail
graphic-preview-file http://metadata.agiv.be:80/zoekdienst/srv/eng/resources.get?uuid=58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7&fname=Landbouwgebruikspercelen_metadata_1406793820415.jpg
graphic-preview-type jpg
guid 58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7
issued 2013-06-11
language dut
license []
metadata-date 2018-05-02T15:55:19
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=58F5DD1A-A2CA-4CA1-AD9A-4041F8CF45B7
modified 2012-04-21
progress completed
publisher_email pieter.roggemans@lv.vlaanderen.be
publisher_name Agentschap voor Landbouw en Visserij
publisher_uri http://www.vlaanderen.be/landbouw
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Agentschap voor Landbouw en Visserij", "roles": ["custodian", "owner", "originator"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.55686, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.55686, 51.51], [2.55686, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 2011-04-21
temporal-extent-end 2012-04-21
total_custodian 1
total_originator 1
total_owner 1