Kuolleet kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden Helsingissä 1951-1968

Aineisto sisältää tietoa kuolleista kuolemansyyn mukaan 10000 asukasta kohden vuoden 1948 kansainvälisen kuolemansyynimistön mukaan Helsingissä vuosina 1951-1968. Luvut eivät ole ikävakioituja.

Lähteet

  1. V. 1951-56: Tilastollinen vuosikirja 1957 (taulukko 65)
  2. V. 1957-60: Tilastollinen vuosikirja 1961 (taulukko 56)
  3. V. 1961-66: Tilastollinen vuosikirja 1967 (taulukko 53C)
  4. V. 1967-68: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taulukko 15B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Maintainer Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Last Updated January 4, 2019, 17:05 (CET)
Created January 4, 2019, 17:05 (CET)